Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích

Hvězdárna barona Artura Krause byla otevřena roku 1992 s cílem navázat na historickou tradici osobnosti barona Artura Krause. Ten se kromě svých odborných pozorování, především sluneční fotosféry, aktivně podílel také na  popularizaci astronomie v celé tehdejší První republice.

Hvězdárna Pardubice

Hvězdárna barona Artura Krause Pardubice

Hvězdárna leží v ulici Gorkého čp. 2658 v Pardubicích v budově DDM DELTA Pardubice.  Disponuje několika přístroji, z nich největší je dalekohled typu Cassegrain se zrcadlem o průměru 45 cm. Hlavní činnost je astronomická osvěta veřejnosti a volno časová činnost dětí a mládeže v kroužcích.

Pro veřejnost je hvězdárna otevřena pravidelně i s náhradními programy při nepřízni počasí. Kromě audiovizuálních náhradních programů je možná také prohlídka oblohy pomocí virtuálního planetária.

Mimo akce pro veřejnost se hvězdárna věnuje ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice také odborné činnosti, která opět v návaznosti na historickou tradici, je orientována především na pozorování a zaznamenávání aktivity Slunce

Dům dětí a mládeže DELTA
Gorkého 2658, 530 02 Pardubice
Telefon: +420 466 310 563
Email: info@astropardubice.cz
Web: http://www.astropardubice.cz