Hvězdárna Boleslava Tecla Moravská Třebová

Stavba hvězdárny byla zahájena v roce 1971 zásluhou pana učitele Boleslava Tecla a pro veřejnost poté oficiálně otevřena roku 1976. Stavební práce byly pro potřeby DDM prováděny dobrovolníky v rámci tehdejší akce Z s cílem zajistit důstojné sídlo pro popularizaci astronomie a vedení vzdělávacích astronomických kroužků.

hvězdárna Moravská Třebová

hvězdárna Moravská Třebová - původní stav (zdroj: wikipedia.org)

Po roce 1989 byla budova dlouhou dobu zcela mimo provoz a postupně chátrala. Během této doby sloužila také například jako zkušebna pro začínající místní rockovou kapelu. V současné době je ze strany amatérských astronomů a dobrovolníků vyvíjena snaha o opravu zdevastované budovy tak, aby mohla opět sloužit svému původnímu účelu.

Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Tel: 604 864 847
Web: www.hvezdarna-mt.cz