Hvězdárna a planetárium Plzeň

Hvězdárna a planetárium Plzeň je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Magistrát města Plzně. Bohužel v současnosti neexistuje v Plzni ani hvězdárna, ani planetárium, pouze samotná organizace, která sídlí na provizorním pracovišti.

 

Hvězdárna a planetárium Plzeň logo

Hvězdárna a planetárium Plzeň logo


    Hvězdárna v současné době nemá vhodné prostory pro provozování své činnosti.Činnost byla ukončena v roce 1997 nuceným vystěhováním z budovy Nad Hamburkem, kterou nyní ke své činnosti po nutných rekonstrukčních opravách využívá soud. Veškeré technické zázemí je tak rozebráno a uloženo ve skladě.

Aktivity jsou tímto nyní omezeny především na přednášky, semináře a výstavy v pronajatých prostorách. Pro vážné zájemce z řad veřejnosti jsou organizovány výjezdy a pozorovací expedice v terénu a okrajových částech města, kam je celé potřebné pozorovací vybavení převezeno.

Hvězdárna a planetárium Plzeň
U Dráhy 11, 318 00 Plzeň
Telefon: 377 388 400
Web: hvezdarna.plzen.eu